Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do włączenia się w:

Obchody z okazji Światowego Dnia Autyzmu
pod hasłem „Chcemy być sobą"
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Grudziądza Pana Roberta Malinowskiego
w dniu 03.04.2017 r.

Inicjator wydarzenia:
• Samorząd Uczniowski Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu

Organizator wydarzenia:
• Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu

Współorganizatorzy: 
• Młodzieżowa Rada Miejska Grudziądza,
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM”,
• Stowarzyszenie „Otwarte Serca” OPP,
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Pedagogicznych  

     ZPER jest publiczną placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, głębokim) i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem. Głównym celem naszej działalności jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami od wieku przedszkolnego, aż do 25 roku życia. Prowadzimy też zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności. Liczną grupę stanowią dzieci i młodzież z autyzmem. Staramy się przywracać dzieciom wiarę we własne siły i wspieramy je w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Zapewniamy im wszechstronny rozwój w atrakcyjnym poznawczo otoczeniu.

CEL OBCHODÓW:
• Podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu
• Zwrócenie uwagi na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.
Regulamin Obchodów dostępny na stronie internetowej Organizatora: 
www.osw1.grudziadz.pl/samorząd-ośrodka

PRZEBIEG OBCHODÓW:
GODZINA 9:45
• Zbiórka na Rynku Głównym uczestników Obchodów.

GODZINA 10.00
• Otwarcie Obchodów przez Prezydenta Grudziądza Pana Roberta Malinowskiego,
• Słowo od przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza 
i Samorządu Uczniowskiego ZPER w Grudziądzu,
• Rozdanie ulotek informujących na temat autyzmu.

GODZINA 10.30
• Przemarsz uczestników z Rynku Głównego do siedziby ZPER w Grudziądzu 
ul. Parkowa 25

Trasa przemarszu (chodnikami wzdłuż ulic): Rynek Główny – Mickiewicza – Focha – Hallera – Cegielniana – Parkowa

GODZINA 12.00 
 • Happening „CHCEMY BYĆ SOBĄ” – na terenie ZPER, wspólnie 
z uczestnikami przemarszu wykonanie tańca „belgijka”
• Utworzenie sztandarowego hasła happeningu „ CHCEMY BYĆ SOBĄ”
• Poczęstunek (wata cukrowa, słodycze)

GODZINA 12.30 
Zakończenie obchodów - pożegnanie gości
• W tym dniu dominuje kolor niebieski jako symbol solidarności z osobami 
z autyzmem. 
• Załóżmy niebieskie koszulki i trzymajmy w dłoni niebieskie balony.

W imieniu placówki, jak i Współorganizatorów Obchodów serdecznie zapraszamy.

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2014 Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu - Wdrożenie i serwis: Studio113.pl