Sprawozdania

Wprowadzenie i informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Grudziądz ul. Legionów 44

 

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” 86-300 Grudziądz ul. Legionów 44.

Wpis Stowarzyszenia został dokonany przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.XII.2002r. KRS 0000145387, a status organizacji pożytku publicznego został nadany dnia 25.X.2010r.

 

NIP: 8762419049

REGON: 871659144

 

Członkami zarządu Stowarzyszenia są:

- Kapusta Joanna - Prezes
- Grabińska – Pawska Agnieszka           - Sekretarz
- Szymańska Karolina - Skarbnik
- Kapusta Paweł - Członek Zarządu
- Zabłotna Małgorzata   - Z-ca Prezesa

 

Cele statutowe organizacji to:

  • Pomoc najbardziej potrzebującym oraz zorganizowanie ludziom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo bardzo szeroko pojętej rehabilitacji,
  • Organizowanie imprez, obozów, wycieczek,
  • Wzajemna pomoc i współpraca ze wszystkimi organizacjami społecznymi,
  • Prowadzenie zbiórek pieniędzy dla potrzebujących,
  • Organizowanie zabaw charytatywnych, aukcji, loterii, festynów.

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29.IX.1994r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 art. 82 pkt 1 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Informacja dodatkowa

Aktywa składają się ze środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Saldo zgodne z wyciągiem bankowym oraz potwierdzeniem salda na 31.XII.2015r.

Natomiast pasywa składają się z zobowiązań na cele statutowe i z wyniku finansowego. Wynik finansowy powstał z nadwyżki wpływów na działalność statutową nad kosztami.

Przychody w 2015r. były następujące:

1. Składki brutto określone statutem                 -     2.180,00
2. Przychody z nieodpłatnej działalności -                        165.419,79
- przychody (bale charytatywne, aukcje) - 80.820,48
- darowizny pieniężne - 1.730,00
- darowizny pieniężne tyt. 1% - 15.830,40
- pozostałość z wyniku roku 2014 - 67.038,91
Razem przychody:
- 167.599,79
     
 Koszty w 2015r. były następujące:    
1. Koszty realizacji zadań statutowych - 48.708,83
2. Koszty administracyjne - 83,16
Razem koszty: - 48.791,99

                                                                                                                                   

Przyjęcie zasady klasyfikacji zdarzeń na 2015 rok.

- do ewidencji kosztów stosuje się zespół kont „4” – koszty wg typów działalności i ich rozliczenie,

- w organizacji prowadzony jest gotówkowy system dla rozliczeń bieżących. Ruch gotówki ujmowany jest w raporcie kasowym rozliczanym miesięcznie.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym wyodrębnione są przychody i koszty dotyczące odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

                                                                                                           

  1. Informacja o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” zostało zarejestrowane w dniu 30.XII.2002r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało dnia 25.X.2010 roku.


 

Sprawozdanie z działalności statutowej Stowarzyszenia

„Otwarte Serca” OPP w Grudziądzu za rok 2012/2013.

 

Pomaganie to nie jest projekt, który da się wykonać raz na zawsze rozwiązując problemy wszystkich ludzi. Wielu z nas przytłacza ta liczba potrzebujących. Matka Teresa miała na to odpowiedź: „Nigdy nie martw się liczbami. Pomagaj jednej osobie w danej chwili i zawsze zaczynaj od człowieka, który jest najbliżej ciebie”.

 

1)    Zakup paczek świątecznych dla podopiecznych SOSW Nr 1

Koszt: 1 096,61

2)    Dofinansowanie zakupu aparatów tulejkowych na podudzie dla podopiecznego Patryka Jakima

Koszt: 1 780,00zł

3)    Pokrycie kosztów wyjazdu na pobranie miary do aparatów tulejkowych dla podopiecznego Patryka Jakima

Koszt: 500,00zł

4)    Zakup sprzętu AGD dla podopiecznego Kamila Sasko.

Zakupiono mikser wielofunkcyjny w celu przygotowywania i rozdrabniania posiłków.

Koszt: 112,42zł

5)    Zakup sprzętu, środków do higieny osobistej i leków dla podopiecznego Kamila Sasko.

Ze środków 1%

Koszt: 890,60zł

6)    Zakup łóżek rehabilitacyjnych na Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Grudziądzkiego Szpitala

Koszt: 39 999,96zł

7)    Zakup paczek świątecznych dla podopiecznych z SOSW Nr 1.

Koszt: 1 671,89zł

Łącznie Stowarzyszenie „Otwarte Serca” OPP od grudnia 2012r. do  2013r. przeznaczyło na pomoc społeczną, edukacyjną i rehabilitacyjną kwotę w wysokości 46 051,48zł.

 


Sprawozdanie z działalności statutowej Stowarzyszenia

„Otwarte Serca” OPP w Grudziądzu za rok 2010/2011.

 

1)    10 wrzesień 2010r. Udział i pomoc w organizacji VII Festynu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 600 osób. Program festynu obejmował zwiedzanie Cytadeli z przewodnikiem, liczne konkursy z nagrodami, takie jak strzelanie z pistoletu pneumatycznego czy rzut granatem oraz przejażdżki na koniu i kucu. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek. Nasze Stowarzyszenie zaprosiło do wspólnej zabawy uczniów SOSW Nr 1 w Grudziądzu. Dzieci biorąc udział w licznych konkursach zdobyły wiele nagród i dyplomów.

Stowarzyszenie:

- pokryło  koszty wynajmu koni

- transport ławek i stołów

Koszt:  650 zł.

2)     6 listopad 2010r.   Organizacja  III Grudziądzkiego Balu Charytatywnego.

Honorowy patronat nad balem objął kolejny raz Prezydent Miasta Grudziądza Robert Malinowski. Bal z aukcją i gościem wieczoru – aktorką, piosenkarką Katarzyną Skrzynecką.

3)    Luty  2011r.    Wyjście do kina podopiecznych SOSW Nr 1 w Grudziądzu.

Stowarzyszenie zakupiło bilety do kina na film „ Alwin i wiewiórki 2” oraz popcorn dla ok. 50-tki dzieci.

Koszt:  500 zł.

4)    3 grudzień 2010r.  Pomoc w organizacji „Dnia Niepełnosprawnych”.

Członkowie stowarzyszenia zorganizowali kawiarenkę z własnoręcznie wykonanymi wypiekami i zakupionymi słodkościami dla dzieci  z SOSW Nr 1.

Koszt:  500 zł.

 5)    Zakup świątecznych paczek na Boże Narodzenie dla uczniów nauczanych indywidualnie i dzieci z przedszkola.

Stowarzyszenie zakupiło 31 paczek ze słodyczami.

Koszt:  1100zł

6)     luty 2011r.    Coroczny Rajd Zimowy dla dzieci ze SOSW Nr 1 w Grudziądzu.

Po raz III- współorganizowaliśmy kulig, który odbył się nad Jeziorem Rudnickim.

Atrakcjami rajdu były: ognisko z kiełbaskami, grochówka,  konkursy, przejażdżki bryczkami i spacer po lesie z leśniczym.

Koszt:   1500zł

 7)    26 luty 2011r.   Bal Przebierańców o tematyce „ Dookoła świata”

II edycja karnawałowego balu przebierańców.

 8)    Zakup ciepłej odzieży dla 15-tki  najbiedniejszych dzieci ze SOSW Nr 1 w Grudziądzu.

Dzięki uprzejmości prezesa  MPGN-u otrzymaliśmy fundusze na zakup: kurtek, czapek, szalików, rękawiczek, butów i bluz sportowych.

 Koszt:   1500zł

 9)     5 kwiecień 2011r.    Współorganizacja  wycieczki szkolnej na Księże Góry w Grudziądzu.

W ramach konkursu „Wiedzy o Grudziądzu” zorganizowaliśmy dla uczestników wycieczkę na Księże Góry. Podczas spaceru z przewodnikiem uczniowie poznali historię tej części miasta, zwiedzili forty oraz piekąc kiełbaski i śpiewając piosenki miło spędzili czas przy ognisku.

Koszt:   500zł

 10)    13 maj 2011r.   Uroczyste otwarcie specjalistycznej „Sali Doświadczania Świata” w SOSW nr 1 w Grudziądzu.

Remont sali, zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.

Koszt:   26 203,43 zł 

11) 16-20 maj 2011 r.    Współorganizacja biwaku rehabilitacyjno- edukacyjnego            Wdzydze Kiszewskie  z licznymi atrakcjami.

Od 16 do 20 maja 2011 r. uczniowie z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli w biwaku w przepięknej miejscowości Wdzydze Kiszewskie na Kaszubach. Było wiele atrakcji: jazda konna, pływanie statkiem, rowerem wodnym, strzelanie z łuku, pokaz tresury psów i inne. Stowarzyszenie pokryło koszt noclegów, całodziennego wyżywienia oraz transport.

Koszt :   23 462 zł

12) 1 czerwiec  2011r. Coroczny piknik w Gospodarstwie Agroturystycznym „Maranka” z okazji Dnia Dziecka.

Stowarzyszenie zorganizowało już po raz IV dla dzieci wiele atrakcji między innymi:  zabawy z klownami, muzykę na żywo, trampolinę, jazdę konną i inne.

Koszt:   1609 zł

13.) Pomoc materialna uczennicy przebywającej w internacie SOSW Nr 1

Stowarzyszenie uregulowało zaległości w opłatach.

Koszt:      391,72 zł

Łącznie Stowarzyszenie „Otwarte Serca” OPP od września 2010 r. do czerwca 2011r. przeznaczyło na pomoc społeczną, edukacyjną i rehabilitacyjną dla podopiecznych SOSW Nr 1 w Grudziądzu kwotę w wysokości 57 916,15 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2014 Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu - Wdrożenie i serwis: Studio113.pl